Kontakt


PPHU KARTEN
Wojciech Korytkowski


ul. Jurowiecka 88
16-010 Wasilków

woj. podlaskie

NIP: 542-011-71-77

tel. +48 85 71 85 130
fax: +48 85 71 31 895
mobile: +48 502 177 036

e-mail: karten.tech@karten.com.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U "KARTEN" Wojciech Korytkowski, 16-010 Wasilków ul. Jurowiecka 88;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych - w celu skorzystania z praw określonych w niniejszym pkt. należy skontaktować się z Administratorem;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością udzielenia odpowiedzi na zapytanie.